Info

Förskolepodden: Vi pratar förskola

"Vi pratar förskola" är en podcast om förskolan och vårt uppdrag som förskollärare. Vi diskuterar, reflekterar och träffar spännande gäster.
RSS Feed
Förskolepodden: Vi pratar förskola
2024
June
May
April
March
February
January


2023
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2022
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
October
September
August
July
June
May
April
February
January


2019
December
October
September
June
May
April
March
February


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1
Jun 13, 2024

Det är tuffa tider och vi pratar om vad vi egentligen håller på med. När det svajar behöver vi tänka på oss själva, vad vi står i och vilka vi vill vara. Vi behöver jobba på, hitta nya sätt och VILJA jobba i förskolan. Men först önskar vi alla en trevlig semester och ledighet!

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

May 30, 2024

Vi har träffat förskollärarna Sofia Nockner och My Ekdal för att höra mer om deras arbete med aktionsforskning som metod för systematiskt kvalitetsarbete. Hur säkerställer vi att vi arbetar med utveckling och med vetenskaplig förankring? Det blev ett samtal om mod, nyfikenhet och vänskap.

Följ oss på sociala medier @forskolepodden

www.forskolepodden.se

May 16, 2024

Böcker och läsning är en viktig del av våra dagar i förskolan, ett otroligt verktyg för att nå våra mål men också att skapa gemenskap och fina stunder tillsammans. Vi pratar om varför det är viktigt med böcker, hur vi gör och hur vi kan få till ett sammarbete med biblioteket - tillsammans blir vi bättre!

Följ oss på sociala medier @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Apr 25, 2024

Hur kan vi ta till oss nya sätt och ny kunskap och hur gör det skillnad för barnen? Vi samlar ihop våra tankar och reflektioner från SETT-dagarna tillsammans med Inspo-event. VIlka är det viktigaste nycklarna till förändring? Det blev ett samtal om mod, ödmjukhet och tillit. Om tid och om att göra, och som alltid om vikten av att reflektera tillsammans.

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Mar 13, 2024

Hur kan vi arbeta med progression i tex lärmiljöerna i förskolan? Hur tänker vi kring våra erbjudanden till barnen och pratar vi om det? Vi har träffat två försteförskollärare från Malmö, Matilda Nilsson och Tina Lindberg som verkligen har tänkt på det här med progression. De berättar om sitt arbete, vad som är nycklarna och vilka utmaningar som finns.

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Feb 29, 2024

Vad är kompetensutveckling och varför är det viktigt? Vi har träffat Anita Österberg, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet för att prata om hur vi kan arbeta med vårt uppdrag att utveckla vår egen roll och den utbildning vi bedriver. Det blir ett samtal om profession, om motivation och vikten av den vetenskapliga grunden.

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Feb 21, 2024

Barnkonventionen är lag och vi har ett viktigt uppdrag i förskolan. Vi har träffat Therése Hultman, rektor i förskolan i Stockholms stad för att prata om vad som egentligen är barnets bästa. Hur ska vi tänka kring barnens bästa kontra varje barns bästa? Vi söker nycklarna för att få arbetet att leva i vardagen och vara en del av allt vi gör. 

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Feb 1, 2024

Vi brukar säga att det är vårt viktigaste arbetsverktyg. Som vår receptbok där vi samlar allt som varit gott, skriver noteringar om vad som behöver kryddas lite mer, utvecklas vidare. Vi pratar om vårt systematiska kvalitetsarbete. Något som genomsyrar hela styrkedjan och förskolan och blir synligt på alla nivåer. Lyssna till ett samtal med Ina Furtenbach, förvaltningschef förskola, om deras viktiga SKA-arbete som pågår i Borås stad. VAD, HUR och VARFÖR ett SKA-arbete?

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Jan 18, 2024

Många röster hörs i och om förskolan. Hur kan vi arbeta med flerstämmighet för att det ska ljuda i vacker harmoni och inte en falsk sång? Vi pratar om tankar, paraplyer och som alltid om vikten av systematik.

Dec 21, 2023

Tiden går fort och det är dags att se tillbaka, blicka framåt och tänka på vart vi är.

Det blir ett samtal om tankar, om vi verkligen ska tänka, om mod, tro och förtrogenhet.

Hur gör vi nu och hur ska vi ta oss igenom tuffa tider? Hur ska vi tänka och hur effektiviserar vi en verksamhet som jobbar med människor? 

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin @forskolepodden

www.forskolepodden.se 

Nov 16, 2023

Vi träffar Christian Eidevald och pratar om att i en föränderlig värld förändras också förskolan uppdrag. Vi har nya förutsättningar, nya möjligheter och nya utmaningar. Vad blir viktigt att fokusera på nu, och hur kan vi arbeta för att ha barnet i fokus i alla delar av utbildningen?

Följ oss på sociala medier @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Oct 26, 2023

Vi har träffat Sveriges lärares förbundsordförande, Johanna Jaara Åstrand. I ett föränderligt samhälle förändras också förskolan, något vi märker av nu. Vi undrar vad som händer, vad vi står i just nu och vad som känns hoppfullt? Vart är förskolan på väg.

Oct 5, 2023

Leken ska ha en central plats i förskolan! Vi träffar Elin Bjökén och pratar om leken. Vad är egentligen vårt uppdrag kring leken, det blir ett samtal om medvetenhet, fingertoppskänsla och närvaro. 

www.forskolepodden.se

@forskolepodden

Sep 13, 2023

Vi har träffat Katinka Vikingsen för att prata om självledarskap. Det blev ett samtal kring omsorgbegreppet, människosyn och självdisciplin. Varför bemöter vi barn och vuxna olika? Hur kan vi fokusera på det vi ska göra och prioritera det som är viktigt? Och framför allt, vems är ansvaret?

Följ oss på socialmedier @forskolepodden

Aug 24, 2023

Är det alltid så kul att vara tillbaka på jobbet efter semestern? Nya tag och mycket förändringar. Hur gör vi när det inte känns så kul och när man helst hade velat ha ledigt längre? Vad är viktigt och hur hittar vi tillbaka till arbetsglädjen?

Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Jun 15, 2023

Vad får plats under våra paraply? Vad ska vi värna om och vad kan få bli lite blött? Vi pratar om prioriteringar, kulturer och om förändringens vingar. Om att hålla i det som är hållbart och som alltid, vikten av att sätta barnen främst. 

May 25, 2023

Vi träffar direktören för Göteborgs förskoleförvaltning - Johan Olofsson. 

Vi pratar om förskolans utvecklingsresa, vad vi står i och vart vi är påväg. 

En komplex samhällsutveckling där förskolan hamnar i kläm många gånger. Hur ska vi tänka och vad är viktigt för oss?

Vi fylls av framtidstro och stolthet över den skolform vi är. Vi tar tillvara på det som är bra och har hela tiden barnet i centrum. 

 

Följ oss på facebook och instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

 

Apr 13, 2023

Vad väljer vi att rama in? Vad har vi att förhålla oss till i förskolan och vad kan vi välja? Vi har träffat kvalitetssledare Erika Gudmundsson Olsson för att prata mer om syftet med att rama in vissa delar och vad det kan leda till.

Mar 16, 2023

"Bråkiga pojkar"  är något av ett fenomen i förskolan - varför är det så? 

Vi träffar fil.dr Fredrik Zimmerman som forskat inom området och hjälper oss att reda i frågan. Han ger oss nya strategier och verktyg för att vi ska ge bättre förutsättningar för pojkar att lyckas i utbildningssystemet. 

Följ oss på sociala medier @forskolepodden

forskolepodden.se

Feb 16, 2023

Vi har träffat psykolog Sami Drapkin för att prata om hur vi ska hantera stress i vardagen. Det är ett samtal kring uppvarvning och nedvarvning, om att hjälpa och ta han om varandra och om den oerhört viktiga tiden för återhämtning.

www.forskolepodden.se

Följ oss på sociala medier: @forskolepodden

Jan 19, 2023

Nytt år och nya tider. Uppstart eller omstart? Vi pratar om roller, förgivettaganden och att hitta det stora paraplyet.

Följ oss på facebook och instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Dec 15, 2022

Vi sammanfattar året som gått. Hur har det gått med den holistiska förskolan? Vår syn på det holistiska barnet, på barndomen? Det blir ett samtal om delar och helhet. Om att hitta systematiken och bredda basen. För att kunna skapa en helhet måste vi först hitta alla delar. Har vi det? Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya möjligheter- vänlighetens år.

Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Nov 17, 2022

Vi har träffat barn-dietisten Sara Ask som hjälper oss att reda i barn och mat i förskolan. Vad säger forskning om barn och mat och vad blir då förskolans uppdrag? Hur ska vi tänka och hur ska vi göra? Hur mycket får vi tycka själva?

Följ oss på facebook och instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

Oct 20, 2022

Vi träffar specialpedagogen Pernilla Unevik och pratar om tillgänglighet, inkludering, delaktighet och likvärdighet. Vad är det och hur jobbar vi med det?

Hur skapar vi en bredare bas för att möta alla barn och en utbildning som behöver färre "extra anpassningar"? 

Följ oss på facebook och instagram @forskolepodden

www.forskolepodden.se

1 2 3 4 5 Next »